Faktury VAT Elektroniczne

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528) , zgodnie z paragrafem 3 wymienionego Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika. Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.


Faktura VAT

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia wymagamy płatności 50% zaliczki na podstawie wystawionej faktury PRO FORMA. Przesłanie potwierdzenia przelewu przyśpieszy wykonywanie zlecenia. Po zaksięgowaniu przelewu lub przesłaniu potwierdzenia liczony jest czas wykonywania zlecenia. Płatność drugiej transzy odbywa się przed wysyłką lub przed odbiorem osobistym. Możliwa jest również płatność w siedzibie naszej firmy.


Płatność Gotówką

Możliwe jest również opłacenia zlecenia gotówką jednak zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami forma ta nie może przekroczyć 15.000zł.